TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

TNV là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhà ở cao cấp, nhà hàng, khách sạn, resort. Chính sách của TNV là các hoạt đông thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty.


Nguồn nhân lực trong bộ máy TNV được xem là tài sản quý giá nhất. chúng tôi quan niệm vấn đề an toàn lao động luôn phải được ưu tiên hàng đầu. TNV luôn coi việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không gây hại đến sức khỏe và tính mạng của bất kỳ lao động nào là trách nhiệm của tất cả các cán bộ cập cao trong công ty.


Hệ thống an toàn lao động của TNV được triển khai toàn diện nhờ vào sự quan tâm chặt chẻ đến biện pháp thi công, thiết bị, khuyến khích và huấn luyện với tất cả người lao động. An toàn lao động nơi làm việc được thực hiện bằng cách tạo ra những tiêu chuẩn và hợp tác với chủ đầu tư cũng như với những đơn vị thi công khác nhằm áp dụng những quy định được chấp nhận.


Mục tiêu của chính sách chất lượng TNV là lôi cuốn sự tham gia hợp tác của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng, đánh giá và bổ sung phát triển liên tục những hoạt động đảm bảo an toàn lao động này. Trách nhiệm và sự tham gia của tất cả mọi người lao động thuộc mọi cấp độ có nghĩa là sự làm chủ về an toàn lao động và mong muốn sự áp dụng hiệu quả của hệ thống này. Không một người lao động nào của TNV phải làm việc trong môi trường không an toàn.


An toàn lao động là trách nhiệm của mọi cá nhân. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn an toàn lao động sẽ do bộ phận quản lý thiết lập nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn. Các vấn đề an toàn lao động mà TNV áp dụng phải thiết thực, hiệu quả và có tính cưỡng chế.

                                                                                               

TNV ngày 16 tháng 6 năm 2005


Liên hệ | Sitemap

© 2013 TRUNG NAM VIET ARCHITECT CO.,LTD


192 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (08) 62912520 - Fax: (08) 62912901

Email: info@trungnamviet.vn

Hotline: 0939 999 490